Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Mwenyeji wa tovuti hii ni Huduma ya Kuendeleza Lugha za Asili, pamoja na SIL Tanzania.

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kuendeleza Lugha za Asili, pamoja na SIL, Mkoa wa Dodoma, isipokuwa kimeandikwa tofauti.

Huduma ya Kuendeleza Lugha za Asili
SLP 1369
Dodoma, Tanzania