Kitabu cha Yona

Kitabu cha Yona ni kitabu ambacho kinaonyesha uvumilivu na rehema za Mungu. Mungu alimtuma Yona kupeleka ujumbe kwa mji wa Ninawi. Lakini Yona hakutaka kufikisha ujumbe huo. Bonyeza hapa chini kusikilizia au kupakua historia ya Yona katika Kiburunge.

Thumbnail image